Verzekeringen

5 tips om te besparen op je zorgverzekering

Om te besparen op je zorgverzekering kan je verschillende stappen ondernemen. Hier vind je de belangrijkste bespaartips op een rij:

  1. Profiteer van collectiviteitskorting

Zorgverzekeraars geven een flinke korting op een collectieve zorgverzekering. De dekking is hetzelfde, maar je betaalt een lagere zorgpremie. Je hoeft niet bij een grote werkgever te werken om van een collectieve zorgverzekering gebruik te kunnen maken. Op de website zorgpremiekorting.nl kun je alle collectieve zorgverzekeringen vergelijken. De maximale korting die zorgverzekeraars op de basispremie mogen geven is 10%. Op de aanvullende zorgverzekering is geen wettelijke limiet. De korting hier loopt op tot 20% afhankelijk van de zorgverzekeraar.
In totaal kan een collectieve korting op de zorgverzekering tot € 250,- per jaar per persoon besparen. Iedereen kan kosteloos deelnemen aan een van de collectieven.

  1. Verhoog je vrijwillige eigen risico

Het eigen risico in de zorgverzekering is opgebouwd uit een vrijwillig en een verplicht deel. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat je op jaarbasis zelf moet betalen, alvorens je gebruik kunt maken van de vergoedingen uit je zorgverzekering. De zorgkosten die niet onder het eigen risico vallen en dus altijd worden gedekt uit de zorgverzekering zijn onder andere de kosten voor huisartsbezoek, kraamzorg en de zorgkosten die worden gedekt vanuit een evt. aanvullende verzekering.

Denk je weinig tot misschien wel geen zorg nodig te hebben, dan kun je je vrijwillig eigen risico verhogen om zodoende te besparen op de te betalen zorgpremie. Het verplichte deel van het eigen risico is €385,- (2017), dit geldt voor iedereen. Hier bovenop kun je vrijwillig het eigen risico verhogen met €500,- tot een bedrag van maximaal €885,-. De zorgverzekeraar geeft een flinke korting op je zorgpremie als vrijwillig het eigen risico verhoogt. De korting kan tot ongeveer €20,- per maand (€240,- per jaar) oplopen op je zorgpremie. Verwacht je minder dan €385,- + €240,- = € 625,- aan zorgkosten op jaarbasis, dan is het maximaliseren van je eigen risico voordeliger. Wees er wel van bewust dat je in het geval van onverwacht hogere zorgkosten je een financiële buffer moet hebben van max. €885,-

  1. Betaal je zorgpremie per jaar

Als je je zorgpremie op jaarbasis in één keer betaalt krijg je een korting op je zorgpremie. Je moet dat geld natuurlijk wel hebben om de premie ineens te kunnen betalen. In dat geval is het met de huidige lage spaarrentes aantrekkelijk. De korting die zorgverzekeraars geven bij jaarbetaling varieert van 1% tot 3%. Indien je belasting betaalt in Box 3, dan bespaar je nog meer met het betalen van de jaarpremie voor de zorgverzekering vóór 1 januari, het scheelt ongeveer €15 belasting in Box 3.

  1. Kies het juiste pakket binnen je zorgverzekering

Veel zorgverzekerden hebben een te uitgebreid aanvullend zorgpakket met vergoedingen waar ze niet of nauwelijks gebruik van maken. Kies voor een polis die goed aansluit op jouw situatie. Met het schrappen van een dure aanvullende verzekering kun je enkele honderden euro’s per jaar besparen. Verwacht je juist bepaalde zorgkosten, dan kan het juist verstandig zijn om wel een aanvullende zorgverzekering te nemen,

  1.  Kies een andere zorgverzekeraar

Houdt elk jaar kritisch je huidige zorgverzekeraar tegen het licht. De zorgpremies verschillen flink onderling en ook spreekt keuzevrijheid een belangrijke rol. Vergelijk daarom onderling de zorgverzekeraars en bepaal wat belangrijk voor je is.
Voor MKB-ers en ZZP-ers is er een speciale website om zorgverzekeringen te vergelijken voor ZZP-ers en MKB, dit is MKBcollectiefverzekerd.nl.