Letsel

Alles over letselschade: smartengeld krijgen

Geschreven door admin

Mensen kunnen soms heel erg lastig zijn, mensen die door toedoen van andere mensen gewond raken kunnen letselschade oplopen. Soms kunnen mensen een tijdlang niet goed functioneren waardoor ze niet kunnen werken en misschien zelfs wel gehandicapt worden. Dit is natuurlijk geen pretje, daarom heeft het rechtssysteem van Nederland letselschade bedacht. De persoon die aansprakelijk is voor het letsel kan in de vorm van smartengeld betalen voor de schade. Letselschade is eigenlijk mentale of lichamelijke schade die een persoon heeft aangebracht door een voorval.

 

Voorvallen zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en mishandelingen. De gevolgen kunnen heel erg ingrijpend zijn niet alleen financieel gezien, maar ook emotioneel gezien, mensen kunnen veel verdriet en pijn krijgen van nare voorvallen. Het kan ook zo zijn dat mensen gehandicapt blijven waardoor het hele leven beperkt gefunctioneerd wordt. Letselschade heeft dus een grote impact op iemand leven en daarom zijn er letselschadespecialisten die kunnen helpen. Het verhaal gaan halen over letselschade is meestal een lastig, emotioneel en verwikkelde gelegenheid.

 

Wanneer is er sprake van letselschade?

 

Het wetboek van Nederland heeft vele regels betreft letselschade. In het artikel 6: 107 staat wat er wordt verstaan onder letselschade. De regels geven niet aan wie er schuldig is, maar geven aan welke regels er gehanteerd moeten worden om een eventuele schadeclaim te krijgen. Zo’n schadeclaim kan door de benadeeld zelf ingediend worden, maar ook door een derde partij die er benadeeld van is. Bijvoorbeeld een werkgever die een goede werknemers is kwijtgeraakt en daardoor veel geld misloopt. Er is dan sprake van een verplaatsbare schade.

 

Letselschade heeft dus ook grote gevolgen voor de omgeving. Mensen hebben vaak last van lichamelijke aandoedingen en de toekomstplannen gaan in rook op. Een benadeelde heeft dus recht op een vergoeding in de vorm van geld, de letselschade wordt onderverdeeld in de volgende groepen: inkomstenderving (veroorzaakt door verlies arbeidsvermogen), kosten van ziekenopname, kosten voor fysiotherapie, invalidatie, reiskosten voor familieleden die op bezoek komen en kinderoppas of huishoudelijke hulp.

 

Wat is smartengeld?

 

Smartgeld is het geld dat immateriële schade moet vergoeden. Vaak wordt pijn, of afname levensvreugde en inbreuk op privacy bedoeld. Men zegt dat het leed wat iemand is aangedaan vergoed moet worden. Leed heeft vaak erge gevolgen op de mentale toestand van een persoon. Smartengeld verdienen is een langdurig proces en kost veel tijd.

 

Het vaststellen van een schadeclaim moet worden vastgesteld worden door een letselschadeadvocaat. Hoge bedragen eisen naar de rechter werken vaak niet, daarom is het belangrijk dat u een letselschadeadvocaat in huren. Door een goede argumentatie zal de tegenpartij worden overtuigd, lukt dat niet dan moet er een rechter ingeschakeld moeten worden.