Basisverzekering

De basisverzekering is wettelijk verplicht en bovendien gespecificeerd. Iedereen die in Nederland woont en werkt, moet er een hebben. Elk jaar wordt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaald wat er allemaal in de basisverzekering zit. De minister bepaalt tevens de hoogte van het verplichte eigen risico en bovendien de maximale hoogte van het vrijwillig eigen risico. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Het standaard eigen risico voor deze basisverzekering is €375,-. Dit betekent dat je de eerste 375 euro aan kosten zelf moet betalen. Daarna worden de zorg kosten, voor zover gedekt door de verzekering, betaald.

Basisverzekering hetzelfde bij elke verzekeraar

Als je enkel een basisverzekering wil, is het niet nodig om de inhoud van de verzekering tussen verschillende verzekeringen te vergelijken. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen die zich bij hen aanmeldt voor een basisverzekering te accepteren. Daarnaast is de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar exact hetzelfde. Wel kan het zijn dat je bij de ene zorgverzekeraar niet zelf een ziekenhuis uit kunt kiezen en bij de andere wel. Het kan daardoor zijn dat je verder moet rijden dan strikt noodzakelijk of dat je naar een ziekenhuis wordt gestuurd waar niet je voorkeur ligt.

Zorgtoeslag aanvragen

De overheid helpt mensen die een laag inkomen hebben door middel van een zorgtoeslag. Deze bestaat om mensen te compenseren voor de hoge zorgverzekeraarskosten die per maand betaald moeten worden.

Aanvullende verzekering afsluiten

Naast deze basisverzekering kan je ook nog een aanvullende verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt kosten die niet in het basispakket zijn opgenomen.  Op onze pagina over aanvullende verzekeringen lees je hier meer over.