Ziekten

Je hoort dat je kanker krijgt. Wat zijn de behandelmethoden en vooruitzichten?

behandelmethoden tegen kanker
Geschreven door admin

Kanker is een heel vervelende ziekte die we allemaal liever vandaag nog dan morgen zien verdwijnen. Toch is dat, ondanks dat er gigantisch veel onderzoek naar de ziekten en alle varianten wordt gedaan, nog lang geen haalbaar toekomstbeeld. Gelukkig worden er dankzij dat onderzoek wel heel veel nieuwe behandelmethoden ontdekt, worden bestaande methoden steeds verder verbeterd en doorontwikkeld en worden dientengevolge de vooruitzichten voor patiënten met kanker ook steeds beter.

Welke behandelmethoden zijn er tegen kanker?

Er zijn voor elke soort kanker wel diverse behandelmethoden. De meest voorkomende is chirurgie. Bij deze methode wordt de kanker uit je lichaam weggehaald. Vaak kan dit nog als de kanker zich op één plek bevindt, wat bijvoorbeeld het geval is bij borstkanker, prostaatkanker of darmkanker. Als de kanker zich al aan het uitzaaien is dan is dit vaak geen optie meer.

Een andere optie is chemotherapie. Bij deze therapie wordt de patiënt bestraald waardoor de kwaadaardige cellen niet meer verder zullen delen. Het nadeel hiervan is dat ook de goedaardige cellen niet meer verder delen er dus tal van bijwerkingen zijn, waarvan haaruitval wellicht de bekendste is.

Andere opties zijn nog immunotherapie en hormoontherapie. Hierbij wordt door middel van specifieke medicijnen geprobeerd de kanker weg te krijgen.

Wat zijn de vooruitzichten?

Als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt dan zijn de vooruitzichten over het algemeen nog goed. De kanker kan vaak nog effectief worden bestreden, wat voor de patiënt in kwestie erg gunstig is. In een later stadium zijn de vooruitzichten vaak minder positief. Je behandelend arts kan je vaak meer vertellen over de specifieke behandelmethoden en vooruitzichten die op jou van toepassing zijn.