Ouderdom Ouderen

Het belang van sociale contacten voor ouderen

Geschreven door admin

Ouder worden brengt de nodige nadelen met zich mee. Zo worden mensen op latere leeftijd een stuk minder mobiel. Daarnaast wordt ook het geheugen een stuk minder. Een ander probleem waar ouderen veelvuldig mee te maken krijgen, is eenzaamheid. Wanneer hun partner is overleden, hebben zij vaak nog maar weinig sociale contacten. Hierdoor voelen veel ouderen zich eenzaam. Maar wat is precies het belang van sociale contacten voor ouderen?

Eenzaamheid voorkomen

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Zeker wanneer de meeste naasten van hen zijn overleden. Zij zitten hele dagen op hun kamer in een verzorgingstehuis zonder contact met andere te hebben. Op deze manier komen zij in een sociaal isolement terecht. Zij spreken enkel nog de bewoners en een aantal familieleden, maar komen niet of nauwelijks meer onder de mensen. Om deze eenzaamheid te voorkomen, zijn sociale contacten van groot belang. Zo is het goed voor ouderen om er eens een dagje tussenuit te gaan met anderen of om bijvoorbeeld actief te blijven bij een kaartclub.

Gezondheid

Ouderen die niet of nauwelijks in contact komen met anderen, bewegen doorgaans ook niet veel. Dit heeft meestal een negatief effect op hun gezondheid. Door ouderen deel te laten nemen aan activiteiten, blijven zij actief. Vrijwel overal worden tegenwoordig diverse activiteiten georganiseerd die speciaal gericht zijn op senioren. Zo is er vaak iets van seniorensport, kunnen ouderen deelnemen aan een gezamenlijke wandeling en zijn er regelmatig dagjes uit voor deze personen.

Onderdeel van de samenleving

De samenleving verandert in rap tempo. Veel ouderen zien deze veranderingen met lede ogen aan. Waarom? Omdat niemand hen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor speelt bij veel ouderen het gevoel op dat zij geen onderdeel meer zijn van de samenleving. De meeste ouderen weten bijvoorbeeld niet hoe zij om moeten gaan met een tablet en er is ook niemand die hen dit vertelt. Gelukkig zijn er vandaag de dag tal van bijeenkomsten om ouderen te laten werken met computers, tablets en smartphones, zodat zij niet geheel in een isolement raken.