Handicaps

Belangrijke zaken om te weten over een verstandelijke beperking

verstandelijke beperking
Geschreven door admin

De meeste mensen in Nederland worden geboren zonder noemenswaardige problemen. Toch zijn er ook verschillende kinderen waar meteen bij de geboorte al geestelijke of lichamelijke problemen worden gezien. Een van deze problemen die zich kunnen voordoen, is een verstandelijke beperking. Wat is een verstandelijke beperking precies?

Een beperking van het denkvermogen

Een verstandelijke beperking is in essentie een beperking in het denkvermogen. Het IQ van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zal bij een zo gunstig mogelijke ontwikkeling niet boven de 70 uitkomen. Het is een ontwikkelingsstoornis die ervoor zorgt dat mensen die het DNA hiervoor hebben meegekregen niet op hetzelfde niveau zullen kunnen functioneren als leeftijdsgenoten. Omdat het denkvermogen achterblijft, kunnen mensen die verstandelijk beperkt zijn niet op hetzelfde tempo leren en zich niet op hetzelfde tempo ontwikkelen. Een voorbeeld van een stoornis die een verstandelijke beperking met zich meebrengt, is het downsyndroom.

Verschillende gradaties

Een verstandelijke beperking kan zich voordoen in verschillende gradaties. Sommige mensen, zo’n 7-8% van de verstandelijk beperkten, zijn ernstig verstandelijk beperkt. Van deze groep mensen komt een groot deel nooit tot spreken. Voor deze mensen is constant toezicht en intensieve begeleiding nodig. Het grootste deel van de verstandelijk beperkte personen, zo’n 75%, is echter licht verstandelijk beperkt. Zij kunnen onder de juiste invloeden vaak nog heel veel bereiken en gedeeltelijk eigen verantwoordelijkheid dragen, bijvoorbeeld door een betaalde functie te vervullen.

Als licht verstandelijk beperkte zoveel mogelijk bereiken

Om zo veel mogelijk te kunnen bereiken als licht verstandelijk beperkte, zijn wel de juiste omstandigheden nodig. Voorbeelden zijn goede begeleiding, een stimulerende opvoeding en vele succesmomenten. Wanneer het verschil in prestaties met leeftijdsgenoten te groot wordt, moet het kind te veel op de tenen lopen om op een ‘normale’ manier mee te kunnen doen. Daarom is het belangrijk deze mensen altijd in de juiste omgeving te plaatsen, zowel op school, als op het werk en in het verenigingsleven. Zo krijgen deze mensen het gevoel dat ze op een normale manier mee kunnen doen, iets dat door verstandelijk beperkten als zeer belangrijk wordt ervaren.