Eigen risico

Er zijn twee vormen van eigen risico: er is het verplichte en het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico is voor elke Nederlander gelijk en bedraagt op dit moment €375,-. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de gemaakte zorgkosten als je gebruik maakt van de zorg. In principe moet je altijd eerst dit bedrag opmaken alvorens de zorgverzekeraar tot uitkering overgaat. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen. Zo valt de huisarts en spoedeisende hulp hier niet onder. De reden hiervan is dat een beroep op deze zorg geen resultaat moet zijn van een afweging of het de geldsom waard is. Je betaalt dus geen eigen risico als je naar de huisarts gaat. Voor medicijnen wordt dit dan weer wel het eerst gebruikt. Als je eigen risico €375,- is en er wordt voor €500,- aan zorg verleend, dan betaalt de consument €375,- en de zorgverzekeraar de resterende €125,-.

Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk het eigen risico te verhogen. Dit kan rendabel zijn als je verwacht geen of weinig zorg te gebruiken. Doordat je een hoger eigen risico hebt zal de zorgverzekeraar minder hoeven uit te keren waardoor je minder premie hoeft te betalen. Over het algemeen ben je goedkoper uit als je drie jaar geen zorgkosten hebt gemaakt. Als je elk jaar je eigen risico opmaakt is het sterk aan te raden om dit zo laag mogelijk te houden teneinde zo min mogelijk geld uit te geven.