Uncategorized

Gedeeltelijke re-integratie

Een onmiddellijke terugkeer naar volledig werk is vaak niet verstandig of niet mogelijk na een lange ziekte. Om werkgevers en werknemers echter gemakkelijker te laten re-integreren, wordt er vanaf 1 juli 2017 een tijdelijke verlaging doorgevoerd naar de zogenaamde parttime re-integratie. Naast deeltijdinkomen ontvangt de werknemer een re-integratietoeslag van de zorgverzekeraar.
vereisten
• Minimaal zes weken aaneengesloten ziekteverlof in dezelfde arbeidsrelatie
• de arbeidsrelatie moet minimaal 3 maanden hebben bestaan ​​bij aanvang van de gedeeltelijke reïntegratie (uitzondering seizoengebonden bedrijven)
• Er moet een bevestiging zijn van het vermogen van de werknemer om te werken
• Advies aan werkgevers en werknemers via reintegratiebureau zoals bijvoorbeeld PWR reintegratie
• Maak een schriftelijke afspraak over de start, duur, omvang en locatie van de bijbaan en het re-integratieplan

Omvang van de werktijdverkorting

De wekelijkse normale arbeidstijd kan met ten minste 25% maar niet meer dan 50% worden verminderd. De wekelijkse normale arbeidsduur mag echter niet minder zijn dan 12 uur, d.w.z. het loon moet hoger zijn dan de de-minimisgrens.
Een andere overeenkomst is toegestaan ​​indien de arbeidsduur – op basis van de totale duur van de gedeeltelijke re-integratie – gemiddeld tussen 50 en 75% van de oorspronkelijk overeengekomen arbeidsduur bedraagt. De omvang mag niet minder zijn dan 30% van de oorspronkelijke wekelijkse normale werktijd.

Het verloop van de opgegeven arbeidsduur moet gelijk blijven of toenemen. Een ongelijke arbeidsverdeling binnen een kalendermaand is toegestaan ​​indien
• het overeengekomen aantal arbeidsuren werd gemiddeld nageleefd en
• in de individuele weken niet meer dan 10% wordt onderschreden of overschreden.

Hoelang kan de gedeeltelijke re-integratie worden overeengekomen?

Voor minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden; de werknemer kan te allen tijde verzoeken om vervroegde terugkeer naar de oorspronkelijke normale arbeidsduur.
Arbeidsrechtelijke implicaties
Er is geen wettelijke aanspraak op gedeeltelijke re-integratie. Dit betekent dat het uitdrukkelijk schriftelijk moet worden overeengekomen tussen de werknemer en de werkgever.

Afgezien van de arbeidsduurverkorting verandert de arbeidsovereenkomst niet.

Lonen

De werknemer ontvangt een gedeeltelijke betaling voor zijn werk. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de arbeidstijd met 50% is verminderd, het salaris ook 50% lager is. Bij onregelmatig loon wordt een gemiddeld loon verwacht. Daarnaast ontvangt de werknemer een reïntegratie-uitkering van een ziektekostenverzekering. Dit is om het inkomensverlies te beperken.