Thuiszorg

Hoe vind je de beste zorg?

Eens in de zoveel tijd moet je op zoek naar een zorgverlener. Of je wilt je huidige zorgverlener eens vergelijken met andere aanbieders bij je in de buurt. Je weet nooit precies wanneer dat zal zijn, maar het is fijn te weten dat je alle informatie op één complete site kunt vinden.

KiesvoorjeZorg.nl geeft zorgaanbieders een gezicht

KiesvoorjeZorg.nl is de grootste onafhankelijke online vergelijkingsplatform voor de zorg. Op dit platform is het mogelijk om ouderenzorg, thuiszorg, kraamzorg, fysiotherapie, esthetische zorg en ziekenhuiszorg te zoeken en te vergelijken. Binnenkort lanceren wij de categorie tandartsen.

KiesvoorjeZorg.nl heeft zich als doel gesteld om de toegevoegde waarde van zorginstellingen en zorgaanbieders transparant en zichtbaar te maken. Mensen met een zorgbehoefte worden steeds kritischer en raken meer en meer gewend aan de mogelijkheid om vergelijkend warenonderzoek op internet te plegen. Met een almaar groeiende groep ouderen in Nederland wordt de vraag naar passende zorg steeds groter. KiesvoorjeZorg.nl maakt dit nu mogelijk.

Informatie zoeken makkelijk gemaakt

Op KiesvoorjeZorg.nl is het voor de bezoeker mogelijk om de verschillende zorginstellingen te vergelijken op basis van de door de instellingen zelf opgegeven of gepubliceerde informatie. De bezoeker kan zo bijvoorbeeld ontdekken welke faciliteiten bij de ene zorginstelling worden aangeboden en bij de ander niet. Op basis van deze informatie help KiesvoorjeZorg.nl bij het maken van een keuze voor een bepaalde instelling. De aanbieders die op KiesvoorjeZorg.nl staan vermeld zijn handmatig nagekeken en gestaafd door onze medewerkers en geven een eerlijk beeld van welke zorg geboden wordt.

In het begin ging KiesvoorjeZorg.nl nog de concurrentie aan met Kiesbeter.nl, de zorgvergelijkingswebsite van de Rijksoverheid. Inmiddels beveelt het Ministerie van Volksgezondheid KiesvoorjeZorg.nl aan als onafhankelijke en transparante zorgvergelijker.

KiesvoorjeZorg.nl is volledig onafhankelijk.

meer informatie