Verzekeraars Verzekeringen

Hoe zit het met de zorgverzekering in 2019?

Geschreven door admin

De zorgverzekering, ook wel bekend als een basisverzekering, is voor Nederlanders een verplichte ziektekostenverzekering. Dankzij deze verzekering worden de kosten voor noodzakelijke zorg gedekt. Hierdoor is iedereen verzekeringsverplicht en zijn verzekeraars ook verplicht om iedereen aan te nemen die een zorgverzekering wil afsluiten. Jaarlijks zijn er altijd enkele veranderingen omtrent de zorgverzekering, zo ook in 2019. Maar hoe zit het nu eigenlijk precies met de zorgverzekering in 2019?

Stijging gemiddelde zorgpremie

Om bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten, dien je een premie te betalen. Alhoewel vele zorgverzekeraars ongeveer hetzelfde aanbieden bij een verzekering, kunnen de premie’s behoorlijk uit elkaar liggen. Daarom is het altijd aan te raden om dit vooraf goed te bekijken voordat je een nieuwe zorgverzekering afsluit. Op Prinsjesdag werd duidelijk dat de gemiddelde zorgpremie dit jaar gaat stijgen. Per maand zal je dit ongeveer een tientje meer kosten. Verklaringen voor deze stijgende zorgpremie zijn de vergrijzing van Nederland en de hogere lonen voor zorgpersoneel.

Eigen risico en zorgtoeslag

In Nederland geldt een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag wat je zelf aan de verzekeraar dient te betalen voordat deze iets vergoedt in het geval dat dit nodig is. Net als vorig jaar ligt het bedrag van de eigen risico in 2019 gemiddeld rond de 385 euro. De zorgtoeslag is daarentegen wel wat gestegen. Per jaar scheelt dit bij een individu 94 euro en bij huishoudens bestaande uit meerdere personen zo’n 280 euro per jaar.

Toevoegingen basisverzekering

Er zijn een aantal nieuwe toevoegingen aan de basisverzekering. Zo is er voortaan een vergoeding voor mensen die begeleid hun eet- en beweegpatroon proberen aan te passen. Ook kun je meer aanspraak maken op een vergoeding voor ziekenverkeer. Consulten, onderzoeken en controles die van belang zijn voor de behandeling worden voortaan ook vergoed.