Gezondheid Ouderdom Ouderen Ziekten

Wat is dementie precies?

Geschreven door admin

Dementie is een naam voor een syndroom oftewel een combinatie van symptomen. Bij dementie kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer.

De hersenen functioneren minder

Bij dementie komt het er eigenlijk op neer dat de zenuwcellen in de hersenen kapot gaan en in sommige gevallen werkt de verbinding tussen de hersencellen niet meer goed. Er zijn op dat moment dus steeds minder functionerende cellen in je hersenen. Hoe sneller dus deze cellen of verbindingen kapot gaan, hoe sneller de persoon zijn mentale gesteldheid er op achteruitgaat. Een persoon is na lange tijd zo zwak geworden dat hij komt te overlijden.

Symptomen van dementie

In de eerste fase van dementie vallen geheugenproblemen op. De persoon vergeet bijvoorbeeld een naam van iemand die hij zijn hele leven gekend heeft. In een later stadium komen er problemen met denken, taal en gedragsveranderingen. De gedragsveranderingen kunnen het gevolg zijn van het veilige gevoel wat deze persoon is kwijtgeraakt. In verzorgingstehuizen wordt getracht dit veilige gevoel terug te geven in de vorm van dementiezorg.

Wat zijn de kansen op dementie

De kans op dat je ook daadwerkelijk aan dementie gaat lijden is 1 op 5. Bij vrouwen is de kans iets groter dan bij mannen. Bij vrouwen krijgt namelijk 1 op de 3 te maken met dementie. Niet elke vorm van dementie zo erg als de andere kans wordt pas groter naarmate je ouder wordt. In Nederland lijden op dit moment meer dan 270.000 mensen aan dementie. Dementie kan ontstaat wanneer dit erfelijk zo bepaald is of wanneer je bepaalde slechte leefgewoonten hebt zoals roken.

Dementie op een jongere leeftijd

Het is ook mogelijk om op een jongere leeftijd dementie te krijgen. Er is geschat door Alzheimer-Nederland dat er ongeveer 12.000 mensen jonger dan 65 jaar zijn die met dementie te maken hebben. Deze mensen zijn vaak nog aan het werken en sommige hebben zelfs nog kinderen die thuis wonen. Een diagnose stellen is op deze leeftijd is over het algemeen lastiger dan op wanneer je op een ouder leeftijd bent.