Zorg

Wat is een frozen shoulder?

Geschreven door admin

Frozen shoulder betekent letterlijk vertaald bevroren schouder. De officiële medische term is periathritis humerocapularis. Bij deze aandoening is er sprake van een pijnlijke schouder met bewegingsbeperking die meer dan drie maanden aanhoudt. Het is een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder.

Bij wie komt een frozen shoulder voor?

In principe kan iedereen last krijgen van een frozen shoulder. Toch zijn er een aantal kenmerken die de kans op het krijgen van een frozen shoulder verhogen. Zo wordt het meer geconstateerd bij vrouwen dan bij mannen. De leeftijd waarop frozen shoulder het meest voorkomt is tussen de 40 en 60 jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die diabetes mellitus type 1 hebben een verhoogde kans hebben om een frozen shoulder te ontwikkelen.

Wat is de oorzaak van een frozen shoulder?

In de meeste gevallen is de oorzaak van een frozen shoulder niet vast te stellen. Het treedt dan spontaan op, met name bij mensen met bovengenoemde kenmerken. Bepaalde soorten werk met repeterende en belastende bewegingen kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een frozen shoulder.

Een frozen shoulder door overbelasting

Een frozen shoulder wordt het bijvoorbeeld vaak geconstateerd bij vrouwen tussen de 40 en de 60 die met jonge kinderen werken. Mensen die dit soort werk doen tillen de kinderen vaak op, wat de schouder uiteindelijk te veel belast. Repeterende, bovenhandse belasting is ook een indicatie voor het ontwikkelen van een frozen shoulder. Mensen die fysieke arbeid moeten uitvoeren die boven het hoofd plaatsvindt hebben een verhoogde kans. Hierbij kan ook gedacht worden aan bepaalde sporten waarbij een bal repeterend vanaf boven het hoofd moet worden geslagen of gegooid.

Een frozen shoulder door immobilisatie

Immobilisatie kan ook leiden tot de ontwikkeling van een frozen shoulder. Hierbij kun je denken aan botbreuken waardoor de patiënt zijn of haar schouder lange tijd in dezelfde positie houdt. Hierdoor kan er verstijving van de spieren rond de schouder optreden.

Een frozen shoulder door een trauma

Naast bovengenoemde oorzaken kan een frozen shoulder ook ontstaan door een ongeval. Met name een val waarbij de klap wordt opgevangen met de schouder kan bijdragen aan het ontwikkelen van een frozen shoulder.

Meestal is de oorzaak niet volledig bekend

Kenmerkend aan een frozen shoulder is dat de precieze oorzaak vaak niet helemaal bekend is. De bovengenoemde oorzaken en aandoeningen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan maar er is niet altijd sprake van een directe constatering van oorzaak en gevolg. In principe kan iedereen te maken krijgen met een frozen shoulder waarbij bovenstaande factoren een verhoogde kans geven.