Ouderdom

De meest voorkomende klachten bij ouderen

klachten bij ouderen
Geschreven door admin

Ouderdom komt met klachten en gebreken

De meeste senioren zullen dit gezegde inderdaad kunnen beamen. Het zijn vaak kleine kwaaltjes die goed te behandelen zijn, maar het kan er wel voor zorgen dat dagelijkse bezigheden een stuk lastiger worden. Veel ouderen krijgen te maken met gezichts- en gehoorverlies en moeten daarom een bril of een gehoorapparaat. Door slijtage van de botten, ook wel artrose genoemd, krijgen senioren vaak last van heupen, knieën of andere gewrichten. Hierdoor gaat lopen en bewegen moeizamer en het kan behoorlijke pijn aan de gewrichten opnemen. Deze klachten kunnen in een vroeg stadium vaak door een chiropractor worden behandeld. Ook zijn er medicijnen die de pijn aan gewrichten kunnen verminderen. Als de klachten niet minder worden of verdwijnen door therapie, kan er worden overwogen om een nieuwe heup of knie te nemen. Een prothese wordt operatief geplaatst en zorgt er in de meeste gevallen voor dat de pijn volledig verdwijnt. Een wat serieuzer probleem voor mensen op leeftijd zijn coronaire hartziekten, waarbij de aders die bloed naar het hart toevoeren zijn vernauwd. Een probleem dat hiermee te maken heeft is een verhoogde bloeddruk. Vaak heb je geen klachten van een verhoogde bloeddruk, maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk dat de bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd.

Psychische problemen

In sommige gevallen kunnen bij het ouder worden ook psychische problemen komen. Vaak is er sprake van een wisselwerking tussen psychische en lichamelijke problemen. Angst voor hartproblemen of een andere ernstige ziekte kunnen leiden tot depressieve klachten. Deze depressieve klachten kunnen weer voor lichamelijke klachten zorgen, zoals vermoeidheid. Ook dementie en delier zijn veel voorkomende aandoeningen. Bij dementie zien we een vermindering van de verstandelijke functies. Bij delier treedt plotseling ernstige verwardheid op, die meestal niet lang duurt maar wel een grote impact kan hebben op de patiënt en de omgeving.