Letsel

Letselschade; oorzaak en gevolg

Geschreven door admin

Letsel is volgens het woordenboek een beschadiging in of op het lichaam. Er zijn heel veel soorten letsels. Deze letsels kunnen een oorzaak zijn van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk, een medische fout of van een geweldsdelict. Letselschade kan grote gevolgen hebben in de loop van je verdere leven.

Diverse soorten letsel

Opgelopen letsel kan variëren van een paar schrammetjes tot blijvende lichamelijke en emotionele schade. Lichamelijk letsel heb je in verschillende soorten.

De meest voorkomende lichamelijke verwondingen zijn; kneuzingen, littekens en brandwonden. Dit letsel kun je oplopen door onder andere kleine ongelukjes in of om het huis. Voorbeelden van permanente schade van ernstig lichamelijk letsel zijn; dwarslaesie, niet aangeboren hersenletsel en verlammingsverschijnselen. Deze letselschade kan voortkomen uit een verkeersongeval, een medische misser of door geweldpleging.

Daarnaast bestaan er ook vormen van letsel die je niet zozeer ziet als een verwonding, maar die wel degelijk schade berokkend. Hierbij kun je denken aan psychische en cognitieve klachten, zoals een angststoornis na een gewelddadige overval of een aantasting aan je denkvermogen na een medische fout.

Wanneer je een ongevallen inzittendenverzekering of een schadeverzekering voor inzittenden heeft afgesloten binnen de autoverzekering ben je mogelijk geheel of gedeeltelijk tegen de letselschade gedekt. Daarom zijn deze modules ook zo belangrijk. Heeft u een dergelijke module nog niet afgesloten, dan kunt u het beste eerst een vergelijking maken. Bekijk direct of jouw huidige polis ook nog bij je past door te vergelijken.

Omgaan met letsel

Veel soorten letsel kan niet meer ongedaan worden gemaakt, maar het leed kan wellicht iets worden verzacht door het juist handelen van betrokkenen. Je kunt na een ongeval bijvoorbeeld financiële schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het aangedane leed. Je kunt hiervoor advies inwinnen bij een advocaat of informatie opvragen bij je verzekeringsmaatschappij. Je kunt veel geld kwijt zijn aan therapie of ziekenhuiskosten. In het geval van permanente lichamelijke schade kan er sprake zijn van aanpassingen in het huis om de leefomstandigheden van het slachtoffer gemakkelijker te maken.

Door een financiële tegemoetkoming aan te vragen, heb je in ieder geval al een zorg minder.