Handicaps

Omgaan met Gilles de la Tourette

Geschreven door admin

Het syndroom Gilles de la Tourette openbaart zich meestal bij kinderen tussen het vierde en vijftiende levensjaar. Gedurende en na de puberteit kunnen de verschijnselen nagenoeg geheel verdwijnen maar dit is zeker niet altijd het geval. De verschijnselen van Gilles de la Tourette kenmerken zich door ongecontroleerde bewegingen van de spieren en het maken van geluiden, zogeheten ‘tics’. Gilles de la Tourette is vooralsnog niet te genezen maar de verschijnselen van het syndroom kunnen verminderd worden door het gebruik van bepaalde medicijnen, wiet en het wegnemen van spanningsmomenten. Lees hier hoe je het beste met mensen om kunt gaan die aan dit syndroom lijden.

Toon begrip

Voor ouders met kinderen die aan Gilles de la Tourette lijden is het allerbelangrijkste om begrip te tonen. Ieder kind wil zich geaccepteerd voelen door zijn of haar ouders en dat is bij Gilles de la Tourette kinderen niet anders. Sla hier zeker niet in door. Geef deze kinderen daarom geen voorkeursbehandeling. Regels zijn regels en daar hoort iedereen zich aan te houden. Daar voelt je kind zich ook het beste bij. Wel is het verstandig je kind een eigen ruimte te geven waar hij of zij alleen spanning kan verwerken door de tics vrijelijk te kunnen uiten.

Informeer de omgeving

Het is belangrijk dat een kind met Gilles de la Tourette zich overal geaccepteerd voelt en net als alle andere kinderen wordt behandeld. Dit vermindert de spanning aanzienlijk waardoor de tics sterk verminderd kunnen worden. Je doet er daarom verstandig aan de omgeving van je kind te informeren over dit syndroom. Denk hierbij aan leraren, sportinstructeurs en de ouders van vriendjes en vriendinnetjes.