Tandartsverzekering

De tandartsverzekering is een voorbeeld van een aanvullende verzekering. Dit is een van de meeste gekozen aanvullende zorgverzekeringen. Merk wel op dat het tegenwoordig lang niet altijd meer rendabel is om een tandartsverzekering af te sluiten; veel mensen hebben deze niet nodig. Deze verzekering wordt vooral afgesloten door mensen die daadwerkelijk verwachten er gebruik van te maken, waardoor er voor de gemiddelde consument weinig winst meer op te behalen valt. Hieronder een kort overzicht van de dekkingen per leeftijdsgroep:

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Hierbij moet men denken aan behandelingen als:

  • periodieke controle (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);
  • verwijderen van tandsteen;
  • fluorbehandeling;
  • röntgenfoto’s;
  • vullingen;
  • wortelkanaalbehandeling

Wat niet binnen het basispakket valt is orthodontie. Hiervoor met dan ook een aanvullende verzekering worden afgesloten, waarin orthodontie onder de dekking valt. Dit is aan te raden voor ouders met kinderen die een beugel hebben.

Volwassenen

Volwassenen hebben deze luxe helaas niet; tandartskosten vallen in de meeste gevallen buiten het basispakket. De kosten hiervoor moet je zelf betalen, of je moet een verzekering afsluiten die deze kosten dekt. Wanneer er echter sprake is van zeer ernstige aandoeningen, en er specialistische zorg nodig is, worden de kosten daarvoor wel door de basisverzekering vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor afwijkingen aan de mond of gebit, of om te zorgen dat het gebit niet verder achteruitgaat.

Prothese en kaakchirurg: tandartsverzekering afsluiten?

Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak, krijgen de kosten hiervoor wel vergoed vanuit de basisverzekering. Wel geldt hiervoor een eigen bijdrage van 25%. Ook de kosten voor de kaakchirurg worden vergoed uit het basispakket. De kosten voor deze behandelingen worden wel verrekend met je eigen risico.