Fit blijven

Wat is ergonomie?

Geschreven door admin

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens en zijn omgeving. Dit beslaat vaak de relatie tussen deze twee. Ergonomie zie je vooral in je werkomgeving en in arbeidssituaties. Ergonomie zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid van de mens voorop staat. Dit is onder te verdelen in comfort van de werknemer en zijn of haar functioneren. Ergonomie is dus ook de optimalisatie van de relatie tussen mens en zijn of haar omgeving. Zo zijn er in de werkomgeving vaak rug en nek klachten. Dit kan worden verholpen met ergonomie. Men denkt bij ergonomie ook vaak aan ergotherapie. Er bestaat alleen een klein verschil. Ergotherapie beslaat de zorgverlening aan bijvoorbeeld mindervaliden en ouderen, waarbij de ergotherapeut zichzelf inzet om deze mensen te voorzien in hun dagelijkse behoeften. Hij of zij zorgt ervoor dat deze mensen uiteindelijk zelf hun dagelijkse bezigheden voltooien. De ergonoom focust zich echt op de relatie tussen mens en omgeving. Hij of zij zorgt voor een betere houding op bijvoorbeeld het werk, net zoals de vermindering van stress en de voorziening van behulpzame apparaten. Ook linken mensen ergonomie vaak aan revalidatie bij oudere mensen, waarbij mensen naar een revalidatiecentrum moeten. Dit is echter meer verbonden met ergotherapie. Er bestaan drie verschillende vormen van ergonomie.

Fysieke ergonomie

Fysieke ergonomie beslaat alle door de mens gebouwde voorwerpen die ons helpen in onze dagelijkse activiteiten en bezigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld deuren, die onze krachten sparen om ze te openen, maar ook winkelkarren die de boodschappen als het ware voor ons dragen. Ook denkt u aan fietsen in allerlei soorten en maten om ongemakkelijke en belastende houdingen te voorkomen. Als u kijkt naar uw werkomgeving, beslaat fysieke ergonomie vooral uw houding achter uw bureau, het heffen en tillen van bepaalde voorwerpen die belastend zijn en aangepaste apparaten die onmenselijke en pijnlijke houdingen vermijden. Voor ergonomische producten, apparaten of hulpmiddelen kunt u gerust eens kijken op deze website.

Cognitieve ergonomie

Bij de cognitieve ergonomie denkt u aan de mentale processen van de mens. Hiermee bedoelt men het geheugen, het denken en de motorische reacties tussen u en uw omgeving. Een voorbeeld van een situatie waarbij men cognitieve ergonomie toepast is wanneer een baas zijn of haar werknemer te zwaar belast, bijvoorbeeld door de opname van te veel informatie. De werknemer raakt vaak gestrest en dit verhoogt de kans op menselijke fouten door hem of haar. Dit leidt uiteindelijk tot schade aan zich- of haarzelf of de omgeving. Hier speelt cognitieve ergonomie een rol, dat ervoor zorgt dat de baas zijn of haar werknemer minder belast en zo de stress en fouten van de werknemer vermindert en de werksfeer verbetert. De baas doet dit door de taakvermindering te baseren op ervaring van de werknemer en de voorvallen van vroeger waar hij of zij mee te maken had.

Organisatie ergonomie

Deze vorm van ergonomie focust zich voornamelijk op het optimaliseren van verschillende systemen in ons huidige leven. Denk daarbij aan organisatiestructuren en verscheidene processen daarbij horend. In het dagelijkse leven komt organisatie ergonomie te pas wanneer je bijvoorbeeld je keuken inricht. Dit doe je op basis van ideale afstanden tot verschillende plaatsen in huis en de functies van je keuken, zoals koken en afwassen. Dit baseert men dan weer op de gedachte dat een ideale werksfeer zorgt voor tevreden en productieve werknemers/personen.