Ouderdom

Zorghotels vervullen een belangrijke behoefte

Geschreven door admin

Door de vergrijzing en privatisering in de zorg is er een sterke toename van private, commerciële zorgaanbieders. Deze toename is ook duidelijk te zien in de opkomst van zorghotels in Nederland.

Een zorghotel organiseert tijdelijk verblijf voor zorgbehoeftigen. De zorgvrager is hierdoor van zorg verzekerd voor 24 uur per dag. Steeds meer mensen zijn bereid hiervoor te betalen nu het kabinet de zorg verder privatiseert en van haar burgers een actieve en financiële bijdrage verlangt om het stelsel betaalbaar en toegankelijk te houden.
Een belangrijk voordeel die zorgvragers ervaren is dat zij in een zorghotel als gast worden gezien en niet als patiënt. Dit vraagt ook een andere benadering van de zorgvraag en de zorgverleners. De gasten kunnen beschikken over zorgdiensten op maat en vaak op tijdstippen die hen het beste uitkomen. Er worden diensten aangeboden zoals verpleging, verzorging, fysiotherapie, dietethiek, ergotherapie en activiteitenbegeleiding.

Banen die de nieuwe zorghotels opleveren

Dit levert banen op voor interne en ambulante activiteitenbegeleiders, doktersassistenten en medewerkers zorg en verpleging. Dit is goed nieuws voor de medewerkers van bijvoorbeeld klassieke thuiszorgorganisaties die door bezuinigingen, reorganisaties en faillissementen hun baan zijn kwijt geraakt. De thuiszorgmedewerker kan met zijn of haar ervaring direct worden ingezet in een zorghotel of aanvullend aan het verblijf een taak vervullen.
Er zijn diverse situaties wanneer zorgvragers voor een zorghotel kunnen kiezen. Deze zijn onder andere:
– Na een operatie
– Tijdelijk verblijf om familie of mantelzorger te ontlasten
– Overbrugging tussen thuis wonen en instellingszorg
– Ouderenzorg voor op leeftijd zijnde mensen
– Vakantie met zorg

Vergoeding van uw verblijf in een zorghotel

Indien u op een zorgindicatie thuis al zorg ontvangt is er een mogelijkheid dat het zorghotel een vergoeding ontvangt vanuit deze indicatie. Het beste neemt u dan rechtstreeks contact op met het zorghotel. Ook wanneer u na een verblijf in een ziekenhuis nog zorg nodig heeft zijn er mogelijkheden om dit betaald te krijgen uit de AWBZ-zorg. De zorg via een zorghotel hoeft u dus niet in alle gevallen zelf te financieren.