Gezondheid Zorg

Ergotherapie: wat doet een ergotherapeut?

Geschreven door admin

Als je moeite hebt met het uitvoeren van de dagelijkse handelingen, kan het goed zijn om een ergotherapeut in te schakelen. Wat ergotherapie is en voor wie het geschikt is, komt je te weten in dit artikel.

Wat doet een ergotherapeut?

Wil jij antwoord op de vraag: wat is een ergotherapeut? Lees verder om te weten wat een ergotherapeut precies doet. Een ergotherapeut is er voor mensen die vanwege fysieke of psychische problemen hulp nodig hebben bij het uitvoeren van de dagelijkse handelingen. De ergotherapeut heeft hierbij vooral een adviserende en coachende rol. Bovendien geeft hij of zij voorlichting om de belemmeringen zo veel mogelijk te beperken. De therapeut gaat met je aan de slag en helpt je om zoveel mogelijk handelingen uiteindelijk zelf te kunnen. Zo kun je thuis, op je werk en in de samenleving weer beter meedraaien.

Wanneer is het verstandig om ergotherapie te volgen?

Zoals al eerder genoemd, kan een ergotherapeut je helpen met het uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Hieronder vallen onder andere wassen, eten, aankleden en zelfredzaamheid. Maar ook bij de verzorging van je kinderen of het verlenen van mantelzorg van de therapie van pas komen. Bovendien de therapie mensen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk of hobby, of leert het mensen om medische hulpmiddelen vragen.

Hoe ziet de therapie eruit?

Wanneer je voor het eerst bij de ergotherapeut komt, wordt er eerst naar je persoonlijke situatie gekeken. Samen met de therapeut kijk je naar welke handelingen belangrijk zijn voor jou. Ook wordt vastgesteld waar je moeite mee hebt, en wat je juist nog wel kunt. Als dit eenmaal duidelijk is, stel je samen met de therapeut een aantal doelen voor de toekomst op. Hier ga je tijdens de sessies naartoe werken.

Voor wie is een ergotherapeut nodig?

Mensen van alle leeftijden kunnen een beroep doen op een ergotherapeut. Dus zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Er is een speciale therapie voor mantelzorgers. Hierin leren zij hoe ze het beste voor een ander, maar vooral ook voor zichzelf kunnen zorgen. Een ergotherapeut werkt vaak samen met de huisarts, thuiszorg en de fysiotherapeut. Als je bij een van deze punten onder behandeling bent, is de kans dus groter dat je met een ergotherapeut te maken krijgt.